Vesi ja jätevesi hinnat muuttuvat  1.1.2024

 

Vesi 2,38 €  sis alv 24%

Jätevesi 4,25 €  sis alv 24%

Hallituksen päätös 3.11.2023

 

 

Taksa 2.5.2022 alkaen toistaiseksi

Hallituksen  2.5.2022 päätöksen mukaisesti

Osuuskunnan jäsenmaksu100,00arvonlisäveroton
Jälkiliittymä, alue I Kalho  1)16 000,00arvonlisäveroton
Jälkiliittymä, alue II Pohjola  1)16 000,00arvonlisäveroton

1) Vesi- ja jätevesiliittymä yhdessä. Liittymismaksu on 16 000 euroa, mikäli kiinteistö sijaitsee enintään 300 m etäisyydellä valmiista vesi- ja viemärilinjasta, eikä kiinteistön linjan rakentamiseen tarvita tien alituksia tai louhintaa. Em. tilanteissa liittymän hinta määritetään kiinteistökohtaisesti.

Muut maksut:alv 0 % 1)  alv 24 %
Vuotuinen perusmaksu, vesi56,4570,00
Vuotuinen perusmaksu, jätevesi80,64100,00
Veden hinta eur/m31,642,04
Jäteveden hinta eur/m32,953,66
Vesimittarin luku/kerta   2)49,5961,49
Huoltoauton veloitus eur/km1,491,85
Tuntihinta, asiakkaan tilaama työ eur/h/hlö43,9054,44

1) tai lisättynä muulla arvonlisäverolla
2) asiakkaan pyynnöstä tai  mikäli lukemaa ei ilmoiteta 1 kk sisällä määräpäivästä

Huom! Kiinteistön omistajan vaihtuessa on ennen kauppakirjan laatimista oltava yhteydessä vesiosuuskuntaan.

Rahoitusvastike 1.1.2016 alkaen

Vesiosuuskunnan hallitus on päättänyt, että kaikilta liittyneiltä kiinteistöiltä aletaan kerätä rahoitusvastiketta 1.1.2016 alkaen vesilaskutuksen yhteydessä, jaettuna kahteen erään per vuosi. Kerättävällä vastikkeella katetaan  vesiosuuskunnan loppulaina kymmenen seuraavan vuoden aikana. Rahoitusvastikkeella myös yhtenäistetään Kalhon (I) ja Pohjolan (II) alueiden liittymien hinta keskenään samalle tasolle. Tämän vuoksi I-alueen osuus kerättävästä rahoitusvastikkeesta on II-aluetta suurempi.

Rahoitusvastike on 125 eur/vuosi + alv 24% = 155 eur/vuosi/liittymä. Kalholaisten osuus tulee maksettua noin 10 vuodessa ja pohjolalaisten noin 3 vuodessa. Tarkempi laskelma perusteista on toimitettu postitse kaikille liittyneille kiinteistöille. Mikäli vesiosuuskuntaan saadaan uusia liittyjiä, lyhentää se rahoitusvastikkeen maksuaikaa vastaavasti.

——————–

Kotitalousvähennys

Vesiosuukunnan liittymismaksusta ei voi tehdä kotitalousvähennystä.
Peruste: Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen, arvonlisäveroton maksu.
Lähde: Verottajan ohje kotitalousvähennyksestä.

———————

Vesimaksulasku lähetetään kaksi kertaa vuodessa. Jakson 1.1.-30.6. laskutus tapahtuu heinäkuussa ja jakson 1.7.-31.12. tammikuussa. Laskutus perustuu mittarilukemaan, joka kiinteistön omistajan on ilmoitettava 5 päivän kuluessa laskutusjakson päättymisestä. Lukeman voi ilmoittaa sähköisesti Mittari-välilehden lomakkeella tai toimittaa paperiversiona osuuskunnan osoitteeseen. Tulostettava lomake löytyy Lomakkeet-välilehdeltä.

Puhtaan- ja jäteveden vuotuinen perusmaksu laskutetaan siten, että toinen maksuista kohdistetaan vuoden 1. puoliskolle ja toinen vuoden 2. puoliskolle. Perusmaksu peritään vedestä ja jätevedestä jos liittymäsopimus on tehty, riippumatta siitä onko vesi/jätevesi kiinteistössä käytössä.

Yleiset sopimusehdot

Yleiset toimitusehdot