Mittarin lukeman ilmoittaminen

Mittarin lukeman voi ilmoittaa tulostettavalla lomakkeella osuuskunnan osoitteeseen tai täyttämällä oheinen sähköinen lomake.

Jakson 1.1.-30.6. lukema on ilmoitettava viimeistään 5.7.
Jakson 1.7.-31.12. lukema on ilmoitettava viimeistään 5.1.

Huom! Talven ajaksi kylmilleen jäävien kiinteistöjen mittarit tulisi tyhjentää vedestä ennen pakkasia.

Huom! Sähkökatkon aikana: vaikka verkostosta tulee vettä, eivät pumppaamot toimi. Käytä siis viemäriä harkiten pumppaamon täyttymisen estämiseksi.